Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ศาสนาคริสต์สอนให้คนเป็นคนดีหรือไม่,ศาสนาคริสต์ต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร ช่วยตอบหน่อยค่ะ
(Reader : 6090)
ศาสนาคริสต์สอนให้คนเป็นคนดีหรือไม่,ศาสนาคริสต์ต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร
โดย / Posted by : ใหม่Time : 29/4/2550 16:04:41
พระคัมภีร์นั้นแบ่งเป็น พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาเดิม คือ ตั้งแต่ มนุษย์คนแรกคืออาดาม ถึง ก่อนพระเยซูบังเกิด แต่...

พันธสัญญาใหม่ เริ่มตั้งแต่ ตอนที่พระเยซูเกิด จนถึงอนาคต คือตอนที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมา คือในหนังสือเล่มสุดท้ายคือหนังสือวิวรณ์ ได้เป็นหนังสือทำนายถึงอนาคตของโลก

ในพันธสัญญาเดิม ที่พระเยซูยังไม่มาบังเกิดนั้น โมเซได้เขียนบัญญัติสิบประการไว้ ว่าห้ามฆ่าคน,ห้ามล่วงประเวณี,ห้าม...

แต่ในในพันธสัญญาใหม่ หรือหลังจากพระเยซูมาบังเกิด, ตาย, ฟื้นคืนพระชนม์,กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต เพื่อเข้าสู่ภายในมนุษย์ที่เชื่อในพระองค์ เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้า และ เป็นทุกอย่าง คนๆนั้นก็จะมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของเขา

ฉะนั้น ชีวิต และ พระนิสัยของพระเจ้า ก็จะอยู่ภายในวิญญาณของคนๆนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีกฎบัญญัติ ห้ามนี่ ห้ามนู่น อีกต่อไป แต่กฎแห่งชีวิตที่อยู่ภายในของเราจะเป็นผู้บอกว่า เราควรทำหรือไม่ หรือ ถ้าทำผิดไปก็สารภาพบาปกับพระเจ้า และถ้าเรายังทำอีกก็อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าไปจงใจทำในสิ่งที่ผิด ถ้าเป็นเช่นนี้พระเจ้าผู้ชอบธรรมและทรงมหิทธิฤทธิ์ทุกประการจะทรงลงโทษให้เขารู้เองว่าผิด


ศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนว่าให้เป็นคนดี หรือ ชั่ว , ผิดหรือถูก แต่ทำทุกสิ่งให้อธิษฐาน ให้ถามพะเจ้าผู้อยู่ภายในของเราว่าเราควรทำหรือไม่ ถ้ามีสันติสุขก็ทำ

พระเยซูกล่าวว่า เรามาไม่ได้มาเพื่อเรียกคนดี แต่เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่

บาป คือ การที่เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า

คำว่ามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านั้นก็คือ พึ่งพิงตัวของพระเจ้า มอบให้กับพระเจ้าในทุกสิ่ง ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ว่า ไม่ต้องเรียนหนังสือ ไม่ต้องทำงาน, พระเจ้าบอกว่าให้เราดูอย่างมด ต้องขยันเหมือนมด แต่ประเด็นคือ ตอนที่เราทำงาน , เรียนหนังสือ เราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็นผู้นำพา,ปกป้อง คุ้มครองเรา เป็นการรับสุขของเรา เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา
โดย / Posted by :ช่วยตอบ
Time :29/4/2550 16:22:39
แล้วทำไมคริสเตียนบางคนก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ก็ยังทำ เช่น ชอบนินทาใส่ร้ายคนอื่น
โดย / Posted by :ใหม่
Time :17/5/2550 15:28:19
คริสเตียนทุกคนก็เป็นมนุษย์ มีเนื้อหนัง มีความตกต่ำอยู่ ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วต้องเป็นคนวิเศษ ทำบาปไม่ได้ซะเมื่อไหร่

แต่.....

เรามีสิ่งที่พิเศษ คือ เรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายใน เพราะฉะนั้น คริสเตียนที่ฉลาด จะต้องรู้จักปรับใช้อยู่ตลอดเวลา เติมเต็มด้วยพระองค์ให้มาก ให้กฏแห่งชีวิตของพระเจ้าทำงาน เพื่อสิ่งที่เราสำแดงออกมาจะไม่ใช่การนินทา ใส่ร้ายคนอื่น แต่เป็นการรักมนุษย์ ทนุถนอมผู้คน

เอเมนมั้ย พี่น้อง

และเราอย่ามองการกระทำของพี่น้องทางภายนอก เพราะทุกคนก็เหมือนกันหมด ให้เรามองดูพระเจ้าเท่านั้น (ไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาตัวเอง กลับไม่เห็น)

มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งหนุนใจมากๆๆๆ

หาก เรา เพ่ง มอง ที่ ตัว เอง นั่น คือ ทาง สู่ เวท- นา

เมื่อ ท่าน แล ดู ตัว เอง ของ ท่าน ไม่ ทำ ให้ ก่อ เกิด ประ โยชน์ อัน ใด

หาก เรา เพ่ง มอง ส-ภาพ การณ์ นั่น คือ ทาง นำ สู่ ปัญ หา

เมื่อ ท่าน แล ดู ส- ภาพ ภาย นอก นั่น คือ สิ่ง ที่ ทำ ให้ ท่าน ท้อ ใจ

มี เพียง ทาง เดียว นำ ท่าน สู่ ความ สุข ท่าน จำ ต้อง เพ่ง พิ นิจ พระ เย ซู

เพียง อยู่ ใน องค์ พระ เย ซู มี สัน ติ ความ หวัง และ ยิน ดี

ขอ ให้ เรา มอง ข้าม ทุก สิ่ง เพื่อ หัน สู่ เย ซู เท่า นั้น

ผู้ ทรง ริ เริ่ม ความ เชื่อ ของ เรา และ จะ ทรง ทำ ให้ ถึง ที่ สำ เร็จ
โดย / Posted by :shc
Time :23/5/2550 9:02:59
เพลงข้างบนนี้ไว้ตอนประชุมพิเศษรนานาชาติ ปี2007ลองเอามาร้องให้ฟังมั่งนะ ( ร้องม่ายเป็นครับ )
โดย / Posted by :fight
Time :18/7/2550 21:15:12
หุหุ! ศาสนาคริสต่างจากศาสนาไหนงั้นเหรอครับ ผมขอถามคุณอย่างหนึ่งนะครับ คุณเชื่อพระเจ้าและรักพระเจ้าอย่างถึงที่สุดแล้วหรือยัง ถ้าคุณรักพระเจ้าคุณก็จะได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดเองละครับ (แต่ สำหรับผมพระเจ้าดีที่สุด) ผมอยากบอกท่านอีกอย่างนึง คือ เราคือกลุ่มผ้ที่เชื่อและรักพระเจ้า ก็คือคริสเตียน(ที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า)ม่ายช่ายศาสนาคริสต์ นะครับ อาแมน
โดย / Posted by :ไฟท์
Time :24/7/2550 21:21:13
อาเมน ด้วยครับ
โดย / Posted by :เต้ย
Time :19/8/2550 18:17:36

เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่า "ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี"

และถ้าเราไปดูในรายละเอียดคำสอนของแต่ละศาสนา เราก็จะพบว่าคำสอนเหล่านั้น ล้วนแต่บอกเราว่า เราต้องทำอย่างนี้ ต้องทำอย่างนั้น ห้ามทำอย่างนี้ ไม่เช่นนั้นจะ ต้องตกนรก เป็นต้น


แต่ ......แต่.........แต่..........

พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใน พระคัมภีร์ว่า ถ้าผู้ใดที่ไม่เชื่อ (พระองค์) จะต้องถูกปรับโทษ ต้องถูกสาปแช่ง ต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟ

เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาคริสต์ ไม่ได้บอกว่า ..........เราต้องเป็นคนดี แล้วเราจึงจะได้ขึ้นสวรรค์....

แต่...แต่...

พระองค์กลับบอกเราว่า ถ้าเราไม่มีชีวิตของพระองค์ เราก็ไม่ถือว่ามีชีวิตที่แท้จริง เพราะมีเพียงแต่ชีวิตของพระเจ้าเท่านั้น ที่เป็นชีวิตที่แท้จริง

และในวันนี้ เราทุกคนต้องการชีวิตของพระเจ้า

เราทุกคนต้องการพระเยซู.....ต้องการพระเยซู.....ต้องการพระเยซู

มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น ที่ท่านจะเป็นคนดีตามมาตราฐานของพระเจ้า และ ได้รับความรอดด้วย

ท่านอาจจะบอกว่า ท่านเป็นคนดี ใครๆก็บอกว่าท่านเป็นคนดีมาก ดีที่สุดในโลก .........แต่...............

..ถ้าหากท่านไม่เชื่อพระเจ้า
..ถ้าหากท่านไม่เชื่อว่า พระเย&#