Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คำพยาน / Testimonies of God
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
คำพยานของผู้มีชัยชนะ
(Reader : 16188)
Dear saints,

There was a car accident took place in Estonia which took away 3 brothers lives. They were all from the church in Riga and fully partook the GMR.( Gospel move in Russian speaking world).
The car accident happened on the 11th of Feb. at around 8 PM. Three brothers, Sergei Sinyakov, Victor Korenchenko, and Victor Dovgaulok , and one sister, Sovieta Dovgaulok were together on the way from Tallinn back to Riga after they finished visiting the 15 new ones whom they gained during the past month¡¯s laboring in the GMR 2007. Because of the icy road, they lost the control of the car and got into a car accident in the place not too far from Tallinn Estonia. This car accident killed 3 brothers and caused sister Sovieta injured on several bones without damaging the vital organs.

The churches had very quick response. Much prayers were released for the church in Riga and the victims¡¯ relatives and the recovery of the survived sister.

The Lord led us to have two glorious memorial meetings on the past Sat. and Lord¡¯s day, 17th and 18th of Feb. 2007., which not only healed the church in Riga, the families of those who lost their beloved, but also uplifted all the attendees to the realm of resurrection and the reality of the Body of Christ.

There were about 200 saints attending the meeting, including all the families who lost their husbands and son. 15 saints from Russia, 20 from Lithuania, 1 from USA, 3 from Tallinn, including two fruits of the brothers who paid the price of life to labor there.
In the beginning of the meeting, several coworker brothers shared concerning the meaning of 3 saints¡¯ lives and passing away, which is so precious in the eyes of God. They lived for the Body of Christ, totally joined themselves with the move of the Body, and lost their soul lives for the sake of gospel of the kingdom. Their labor in the Lord is not in vain; rather, their living for the Lord and losing of soul life for the gospel made them overcomers. They are not dead, they are sleeping in the Lord; and the seed of life, which is the word of God they sowed, as well as the pattern of living they left for others are still growing and multiplying. They are the glory of the church in Riga even the glory of the Body. Although their relatives suffer a lot and even asked why, but all things work together for the good to those who love God. The entire Body stands with them and feels the pain, and the Lord through His church locally and universally will be the husband of the widows and the father of the orphans. Seeing one by one the Lord took away many precious brothers, we should know that the time of the Lord¡¯s coming is close. We should prepare ourselves ready by following these three brothers¡¯ patterns.
Then there were many touching testimonies given by the saints who know these 3 brothers¡¯ living and laboring.
Sister Renata is the wife of brother Victor Korenchenkov who was taken away by the Lord in this car accident. Before that, Victor spent 4 weeks in Tallinn to labor with coworkers in Jan.2,007. She has 3 children; the oldest is 8, the youngest is 2. Before her sharing, one older saint stood up to question why the Lord would let this happen and let her take care of 3 children alone. She said she believed that it is because God wants to gain them as overcomers. She said, ¡°Victor was a man of consecration. He had several stages in his consecration. From the time of a single brother, he consecrated his marriage to the Lord. He wanted his family not just for him, but for the Body. Then, he consecrated to go to full time training. After the training, the Lord led him to get a job, but his heart was always like a full timer¡¯s. He always wanted to serve the