Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันศุกร์
(Reader : 366)
1กธ.1:18 ด้วยว่าคนทั้งหลาย ที่กำลังจะพินาศนั้นก็เห็นว่า ถ้อยคำเกี่ยวกับกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราทั้งหลายที่กำลังจะรอดนั้น กลับเห็นว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า.

1กธ.12:27 ฝ่ายท่านทั้งหลายก็คือ พระกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะ.

การสำเร็จสุดยอด แห่งการงานของกางเขนคือคริสตจักร. การงานแห่งกางเขน ดำเนินจนบรรลุถึงพระกายของพระคริสต์ และจะสำเร็จสุดยอด เป็นพระกายของพระคริสต์. ดังนั้น การรู้จักกางเขน จึงนำเราไปสู่การรู้จักพระกายของพระคริสต์. การงานแห่งกางเขนคือ การนำมนุษย์ไปสู่สภาวะที่อ่อนแอ และไร้สมรรถภาพ ทำให้มนุษย์สูญเสียความหวัง ในสิ่งทรงสร้างเก่าอย่างสิ้นเชิง. เช่นนี้มนุษย์จึงจะสามารถหลุดพ้น จากสิ่งทรงสร้างเก่าได้อย่างแท้จริง และถูกนำเข้าสู่สิ่งทรงสร้างใหม่.... พระกายของพระคริสต์คือ สิ่งทรงสร้างใหม่ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสิ่งทรงสร้างเก่าเลยแม้แต่น้อย. ถ้าเราใช้วิธีการ, กลวิธี, และทักษะของมนุษย์ ที่เราเคยใช้ในอดีตมาจัดการเรื่องราวต่างๆ ในคริสตจักร ผลลัพธ์ก็จะก่อให้เกิดหายนะ.... ทุกสิ่งของสิ่งทรงสร้างเก่า จำต้องผ่านกางเขนและคงอยู่บนกางเขน. คริสตจักรไม่ใช้สิ่งใด ที่ออกมาจากคนเก่า. คริสตจักรต้องการสิ่งที่ออกมาจาก พระคริสต์เท่านั้น. (CWWN, vol. 44, pp. 790-791)

อ่านข่าวสาร
ครั้งแรกที่มนุษย์ตกต่ำ ก็เพราะเหตุทัศนคติ, การเลือกสรร, และการตัดสินของตัวเอง. ดังนั้นในสิ่งทรงสร้างใหม่ พระเจ้าจึงไม่ยอมให้สิ่งใด ที่มาจากสิ่งทรงสร้างเก่า ขึ้นมามีอำนาจเหนือกว่า. ก่อนที่มนุษย์ธรรมชาติคนหนึ่ง จะยอมนอบน้อมต่อพระเจ้า "กระดูกสันหลัง" ของเขาจำต้องถูกพระเจ้า ทำให้แตกหัก. เบ้าสะโพกของเขา จะต้องถูกพระเจ้าสัมผัส. เขาต้องถูกทำให้พิการ และล้มลงจนลุกไม่ขึ้น. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ ในสิ่งทรงสร้างใหม่. พระองค์ทรงทุบทำลายทุกสิ่ง ที่มาจากสิ่งทรงสร้างเก่า แล้วพระองค์จะทรงก่อรูปเรา ด้วยทุกสิ่งที่มาจากพระคริสต์ เพื่อเราจะกลายเป็น พระกายของพระคริสต์ ในภาคปฏิบัติที่เป็นจริง. เมื่อ 12 ปีก่อนข้าพเจ้ามองเห็นถึง ความชั่วร้ายที่อยู่ในเนื้อหนัง ของมนุษย์ในฟิลิปปอย บทที่ 3, โรมบทที่ 5, และโยฮันบทที่ 5. ต่อจากนั้นอีก 7 เดือนข้าพเจ้าก็ไม่กล้าทำอะไร อย่างมักง่ายเลย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า ทุกสิ่งที่ออกมาจากเนื้อหนังนั้น จะถูกพระเจ้าปฏิเสธ. พระเจ้าต้องการขจัดทุกสิ่ง ที่ออกมาจากเนื้อหนังของมนุษย์. บุตรทั้งหลายของพระเจ้า จะต้องจัดการกับชีวิตธรรมชาติก่อน เป็นอันดับแรก. ถ้าพวกเขาจัดการกับชีวิตธรรมชาติ พวกเขาก็จะอยู่ในพระกายอย่างอัตโนมัติ เพราะพร&