Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คำพยาน / Testimonies of God
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
คำพยานการได้รับความรอด / Salvation's Testimonies
(Reader : 5379)
จากการประชุมค่ายกิตติคุณที่ผ่านมา ได้มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ได้เป็นพยานถึง พระคุณการช่วยให้รอด จากองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงอยากจะแบ่งปัน...

โดย / Posted by : ค่ายกิตติคุณTime : 27/11/2549 10:58:38
"ข้าพเจ้ามาจากประเทศจีน เพิ่งได้รับบัพติศมาประมาณ 10เดือนกว่า

วันหนึ่งข้าพเจ้าไปหาเพื่อนของข้าพเจ้าที่บ้าน และที่บ้านของเขามีเขียนคำหนึ่งติดไว้ที่ผนังว่า "รัก" ดูไปแล้ว ก็เป็นคำที่เชยๆคำหนึ่ง แต่เมื่อข้าพเจ้า เดินเข้าไปใกล้ๆ ข้าพเจ้าก็เห็นข้อพระคัมภีร์ ข้อหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วยคือ

1กธ.13:4–8 ความรักนั้นก็อดทนนาน และ เปี่ยมด้วยความเอ็นดู. ความรัก ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตน ไม่ฉุนเฉียว ไม่คำนวณนับความผิด ไม่ยินดีกับการอธรรม แต่ร่วมยินดีกับหลักความจริง ความรักย่อมปกคลุมทุกสิ่ง เชื่อในทุกสิ่ง มีความหวังในทุกสิ่งและเพียรทนเอาทุกสิ่ง. ความรักไม่มีวันเสื่อมคลาย...

เมื่อข้าพเจ้าอ่านจบ ข้าพเจ้าก็พบว่า ข้าพเจ้าเคยคิดว่า เมื่อก่อนนี้ที่ ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความรักนั้น ช่างน่าอับอายจริงๆ จริงๆแล้วเป็นรักที่ไม่เที่ยงแท้และจอมปลอม

เพื่อนของข้าพเจ้าจึงประกาศกิตติคุณให้กับข้าพเจ้าฟัง ข้าพเจ้าจึงไปร่วมประชุมที่คริสตจักร และพี่น้องได้บอกว่า หลักความจริง ทำให้เราได้อิสระที่แท้จริง เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็เชื่อและรับบัพติศมา และเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา เพื่อจะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น


"
โดย / Posted by :คว
Time :27/11/2549 11:08:46
"ข้าพเจ้า มีฝันอย่างหนึ่งคือ อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสุข เนื่องจาก พ่อของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับข้าพเจ้าตั้งแต่เด็ก เพราะต้องไปทำงานที่อาหรับ 7-8 ปี เมื่อเขากลับมาหาข้าพเจ้า ๆ ไม่ทราบว่าควรจะเรียกเขาว่า พ่อ หรือว่าคุณลุงดี นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไม ข้าพเจ้าจึงอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น

ข้าพเจ้าจึงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดี และ สวยคนหนึ่ง เรามีลูกด้วยกัน อายุ ขวบกว่า แต่เขาก็ทิ้งข้าพเจ้าไป ตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่า เสียใจมากที่สุดในชีวิต เหมือนกับฝันที่ฝันมาตลอดชีวิตได้สลายไป

ข้าพเจ้าจึงดื่มเหล้าแทนน้ำ เส้นเลือดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ ดื่มแต่เหล้าทุกวัน ตลอดเวลา ทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆ เป็นอย่างนี้อยู่เป็นปี มีอยู่วันนึง มีเสียงจากภายในข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงเก็บข้าวของ เพื่อไปท่องเที่ยวไปตามภูเขา และคิดว่าจะปักหลักอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่น แต่ถึงแม้ข้าพเจ้าจะทำเช่นนี้ ภายในของข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่างเปล่า อนิจจัง ไม่มีความสุขที่แท้จริง

วันหนึ่งพี่ชายของข้าพเจ้า ประกาศกิตติคุณให้กับข้าพเจ้า ๆ จึงเชื่อ และ ได้พบว่าความหวังที่แท้จริง และ นิรันดร์ ก็คือตัวของพระเจ้าเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้เชื่อและต้อนรับพระองค์ เป็นชีวิตที่นิรันดร์ และ ความสุข ความอิ่มหนำที่แท้จริงของข้าพเจ้า อาเมน"
โดย / Posted by :ความหวังที่นิรันดร์
Time :27/11/2549 11:48:14
"ข้าพเจ้า ได้รับความรอดมา 8 เดือนกว่าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นครูสอนภาษาจีน ให้กับเด็กๆ นักเรียนชอบข้าพเจ้ามาก ถือได้ว่าข้าพจเประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่พอกลับถึงบ้าน ก้รู้สึกเหนื่อยล้า และว่างเปล่าอนิจจัง ตอนนั้นข้าพเจ้ามีใจที่จะแสวงหาพระเจ้า อยากรู้ว่าพระเจ้าคือใคร

วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่ง มาประกาศกิตติคุณให้กับข้าพเจ้าที่โรงเรียน ข้าพเจ้าดีใจมาก และ ไปหาเขาทุกวัน เพราะข้าพเจ้าอยากรู้เรื่องราวของพระเจ้า แม้ว่าเพื่อนคนอื่นๆ จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นแปลกๆ แต่ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารอคอยมานาน เขาทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริง แต่วันหนึ่ง เขาก็จากโรงเรียนนั้นไป

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจ อยู่ 2ปี ในระยะเวลา 2 ปีนี้ข้าพเจ้ามีใจที่แสวงหาพระเจ้าที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่ง มีพี่น้องหญิงคนหนึ่ง ชวนข้าพเจ้ามาประชุมที่คริสตจักร ข้าพเจ้าได้มาฟังกิตติคุณ เชื่อ และ รับบัพติศมา ข้าพเจ้าได้รับความรอด รู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริง ข้าพจเร้สึกเต็มไปด้วยความสุข และ ความอิ่มหนำในใจของข้าพเจ้า วันนี้ ข้าพเจ้า เข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนของคริสเตียน เพื่อจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น "
โดย / Posted by :ใจที่แสวงหา, ขอแล้วจะได้, หาแล้วจะพบ, จงเคาะแล้วจะเปิดให้กับ
Time :27/11/2549 12:03:50
"ข้าพเจ้าเคยเป็นพระมาก่อน เป็นพระที่เคร่งครัดในศีล และสวดมนต์ทุกวัน ข้าพเจ้าจะไปยังวัดชื่อดังต่างๆ ข้าพเจ้ามีฐานะที่สูงส่ง

วันหนึ่งมีคริสเตียนผู้หนึ่ง ประกาศกิตติคุณ ให้กับข้าพเจ้าถึง 4 เดือน จนเขาท้อที่จะประกาศให้ข้าพเจ้าอีกต่อไป สุดท้ายเขาเพียงแค่บอกข้าพเจ้าว่า

ตอนที่ข้าพเจ้า กำลังสวดมนต์อยู่นั้น ให้ร้อง โอ พระเยซู ดูสิ ข้าพเจ้าก็ลองดุ เมื่อข้าพเจ้าร้องโอพระเยซู ไปสักประมาณ 10 ครั้ง ข้าพเจ้าก็สัมผัสได้ถึงชีวิตของพระเจ้าที่หลั่งไหลอยู่ภายในข้าพเจ้า ซึ่งไม่เหมือนกับ สิ่งที่ข้าพเจ้าสวดอยู่ 6 ปีนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริง ข้าพเจ้าจึงไม่สวดมนต์อีกต่อไป แต่รับบัพติศมา เป็นคริสเตียน


แต่เนื่องจากความที่ข้าพเจ้ารู้สึก เสียดายรูปเคารพต่างๆ ที่เคยสะสมมาเป็นระยะเวลานาน และมีราคาแพง ข้าพ
เจ้าจึงยังเก็บไว้ที่บ้านของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพจเยงรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการปลดปล่อยเท่าใดนัก
แต่ต่อมาพี่น้องได้มาที่บ้านของข้าพเจ้าและ จัดการรูปเคารพออกจากบ้านของข้าพเจ้าทั้งหมด ทำให้ข้าพเจ้าได้รับการปลดปล่อยที่แท้จริง

วันนี้ข้าพเจ้า ไม่กราบไหว้รู้เคารพที่มนุษย์ ได้สร้างขึ้นมาอีกต่อไป เพราะวันนี้ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ได้อาศัยอยู่ในข้าพเจ้า เป็นชีวิต และ เป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า

ขอบคุณพระองค์"
โดย / Posted by :พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
Time :27/11/2549 12:17:01
มีผู้เชื่อและรับบัพติศมาทั้งหมด 13 ท่าน ขอบพระคุณพระเจ้า อาเมน
โดย / Posted by :shc
Time :1/12/2549 13:30:42
ขอบคุณพระเจ้า ที่ผมได้รับความรอดจากพระองค์ อดีตผมเป็นคนพุทธ และเป็นคนบาป ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หวยบนดิน ใต้ดิน เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาผมได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความงามและมีเสน่ห์ และที่สำคัญเธอมีพระเจ้า ผมขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ส่งเธอมาในชีวิตผม และเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างสิ้นเชิง เธอได้หนุนใจผมให้อ่านพระคัมภีร์ และชวนผมไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ และพี่สาวของเธอก็หนุนใจและอดทนอยู่ถึง 5 ปี ซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยชวนให้เธอมาเป็นพุทธ แต่เธอได้ปฎิเสธอย่างมาดมั่น จนทำให้ผมมาทบทวนดูแล้วว่าถ้าผมต้องการที่จะมีสันติสุขในครอบครัว เนื่องจากผมมีลูกกับเธอ 2 คนและเป็นหญิงซึ่งน่ารักทั้งคู่ และด้วยความต้องการที่จะให้ครอบครัวอบอุ่นและมีสันติสุขผมจึงได้ตัดสินใจเมื่อ 12 กรกฎาคม 2006 ไปที่อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนศาสนาจากพุทธ เป็นคริสต์ และศึกษาเรื่องความรอดจาก อ.จ.ที่โบสถ์และรับบัสติศมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2006 และมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ไม่มีสิ่งลามกอยู่ในจิตใจ จนมาเมื่อเดือนกลางเดือนมิถุนายน 2007 พระเจ้าทรงอนุญาติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากมาย พระองค์ทรงเมตตากับผมมากมาย พระองค์ทรงชำระความสกปรกซึ่งชีวิตผมเปรียบดังขยะที่เน่าเหม็น แต่พระองค์ไม่มีความรังเกียติความเน่าเหม็นของผม พระองค์ทรงยื่นพระกร ชำระชีวิตของผมจนเป็นคนบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงมีแผนการที่จะนำชีวิตของผมให้เป็นไปตามการทรงนำของพระองค์ และเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์อนุญาติให้เกิดการทดลองเหมือนกับชีวิตของโยบ แต่พระองค์ทรงไม่ให้เกินกว่าที่ผมจะทนได้ เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างผมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ของผมและได้ตั้งชื่อผมไว้แล้ว และทรงนำชีวิตผมอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ ทรงให้ผมได้เรียนพระวจนะที่มีชีวิต พระคำที่เป็นความจริง และพระธรรมที่จะต้องทำตาม และทรงต้องการให้ผมทำตามน้ำพระทัยใน พระธรรมยอห์น15:16 และผมได้ถวายมอบชีวิตของผมกับพระองค์ เพราะร่างกายนี้เป็นของพระองค์ เป็นสรรพสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นสรรพสิ่งที่ชั่วคราว ไม่อาจที่จะนำขึ้นสู่สรวงสวรรค์ได้ และผมเป็นคริสตจักรของพระองค์ พระองค์มีความรักมากมายกับทุกคนพระองค์ทรงอภัยให้กับทุกคนที่สารภาพบาปกับพระองค์และยอมให้พระองค์นั่งอยู่ในหัวใจของคุณ สุดท้ายนี้ผมขอหนุนใจพี่น้องใน พระธรรม1ยอห์น5:18-21 อาเมน
โดย / Posted by :amonsak thailand
Time :28/11/2550 12:23:49
แม่ของข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน แต่ข้าพเจ้าไม่ใช่ แต่ขอบคุณพระองค์ที่พระคุณการช่วยให้รอดของพระองค์ เป็นการช่วยให้รอดทั้งครอบครัว


วันนึงแม่ของข้าพเจ้าพาข้าพเจ้าไปประชุมที่คริสตจักร และ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าจะไม่มาอีกแล้ว เพราะต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ เดินทางไกลมาก เพื่อจะไปยังคจ. แล้วก็รู้สึกว่า ตัวเอง อายุยังน้อยอยู่ สถานที่นี้ไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า จึงตั้งใจไว้ว่า ต่อไปนี้จะไม่มาแล้ว จากนั้นข้าพเจ้าก็เดินทางไปอีกเมืองๆนึง ซึ่งข้าพเจ้าต้องอยู่คนเดียว ทำงานที่นั่น

แต่วันนึงข้าพเจ้าก็สูญเสียงานที่ข้าพเจ้ามีอยู่ไป ทำให้ข้าพเจ้าไม่มีเงินที่จะใช้ หรือ แม้แต่จ่ายค&#