Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ประสบการณ์แห่งชีวิต
(Reader : 3167)
หนังสือ "ประสบการณ์แห่งชีวิต"

ถึงแม้เราจะรู้ ความปรารถนาและพระประสงค์ของพระเจ้า ว่า พระองค์ต้องการจะได้มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ให้มีแบบฉายาของพระองค์ สํ าแดงสง่าราศีของพระองค์ และ มีอํ านาจของพระองค์ มาจัดการกับ ศัตรูของพระองค์

แต่ว่า น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ความปรารถนา และ พระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ ของพระเจ้า นี้ต้องอาศัย ชีวิตของพระองค์เองจึงจะสามารถบรรลุถึงได้

ขอบคุณพระเจ้า โดยอาศัยพี่น้องของเราได้นํ าเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรย์และ ซ่อนเร้นอยู่เขียนออกมา เพื่อให้ ผู้เชื่อ ส่วนใหญ่สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ถ้อยคํ าเหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่าได้รวบรวมเอาเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของ การรู้จักและการประสบการณ์ของวิสุทธิชน ถึง 2 พันปี ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกกล่าวถึง การรู้จักของชีวิต รวม 14 ประเด็น ส่วนที่ 2 บรรยาย ประสบการณ์แห่งชีวิต รวม 19 ประเด็น

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : ประสบการณ์ แห่ง ชีวิตTime : 20/8/2549 5:23:19
ประสบการณ์ ชั้นที่สี่แห่ง ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ในชั้นนี้ถือว่าเป็น ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ชั้นสุดท้าย และเป็น ชั้นที่สูงสุด นั่นก็คือ พระคริสต์ได้ทรงจำเริญเติบโตในเรา


เมื่อเราได้ผ่านการขจัดในชั้นต่างๆ ในอดีตปัญหาต่างๆในตัวเราไม่ว่าจะเป็น ความบาป ฝ่ายโลก ความบกพร่องของมโนธรรม หรือจะเป็น เนื้อหนัง ตัวตน ธรรมชาติ เป็นต้น ล้วนได้ถูกแก้ไขไปแล้ว ล้วนได้ถูก ขจัดสะสางไปแล้ว ในตัวของเรานั้น ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งของนอกเหนือพระเจ้า เวลานั้น พระเจ้าก็จะมีฐานะอย่างเด็ดขาดในตัวของเรา ตัวของเรา ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกล้วนได้รับ การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างบริบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ได้ เข้าสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ในขั้นที่สูงที่สุด นั่นก็คือ พระคริสต์ได้สุกงอม และ จำเริญในเรา เพราะฉะนั้นเราจึงเรียก ชั้นที่สูงที่สุดในฝ่ายวิญญาณ นี้ว่า พระคริสต์ได้จำเริญเติบโตในเรา
โดย / Posted by :พระคริสต์จำเริญอยู่ภายในเราทั้งหลาย
Time :5/9/2549 14:12:02
ชาวยิศราเอลออกจากอายฆุบโตเข้าสู่แผ่นดินคะนาอัน การเริ่มต้นในการเดินทางของเขานั้นได้อาศัยการข้ามทะเลแดง เพื่อจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสในอายฆุบโต และได้นำเอาฟาโรห์และกองทัพของมันฝังไว้ในทะเล ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอิทธิพลของฝ่ายโลกและการครอบงำของมันก็ได้หลุดพ้นจากตัวของเขา ผ่านไปไม่นานเขาเหล่านั้นก็ได้มีการสู้รบกับชาวอะมาเล็ค นั่นเป็นสัญญลักษณ์เล็งถึงเขาเริ่มต้นมีการขจัดเนื้อหนัง ต่อมาเขาได้เร่ร่อนอยู่ในป่ากันดาร 40 ปี และเลข 40 เป็นหมายเลขแห่งการทดลองหรือการบดคั้น พระเจ้าได้ทรงนำพาเขาเหล่านั้นเดินทางในป่ากันดาร 40 ปี นั่นก็คือได้อาศัยการทดลองและการบดคั้นมากมาย เพื่อจะเปิดโปงออกซึ่งความเสื่อมโทรมต่างๆ ของเนื้อห$