Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
(Reader : 3124)
ภาคปฏิบัติ การประชุมหมู่

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org

โดย / Posted by : ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่Time : 20/8/2549 5:12:20
ฟื้นฟูการประชุมหมู่ในทางใหม่


ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร ควรมี การประชุมหมู่ 80% (ร้อยละ 80) หากเราไม่ก่อตั้ง การประชุมหมู่ คริสตจักรก็จะอ่อนแอมาก ในท่ามกลางของเรามีสิทธชนที่ค่อนข้างอาวุโส พวกเขาล้วน รักองค์พระผู้เป็นเจ้า และก็ รักคริสตจักร ด้วย แต่พวกเขาไม่มีความเคยชินที่จะมาร่วม การประชุมหมู่ เขาเพียงแต่เคยชินกับการประชุมข่าวสาร หรือ การประชุมหักขนมปัง ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า บางครั้งก็ ร่วมประชุมอธิษฐาน

มีบางคนมา หักขนมปัง ใน วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เสร็จแล้วก็ได้ ใส่ซองถวาย ใน ตู้ถวาย แล้วก็เดินกลับไป การออกคำสั่งกำชับ หนุนใจ ตักเตือน และชักชวนเขามาร่วมประชุมหมู่ล้วนไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยชินในสิ่งเหล่านี้ แต่ว่ามี สิทธชนอาวุโส บางท่านมีภาระมา ประชุมหมู่ จริงๆ เพียงแต่พวกเขาหลายคนได้อยู่ใน หนทางเก่าๆ แห่งประเพณีมาหลายปี วิธีก ารประชุมแห่งประเพณี ของพวกเขาก็เปรียบเสมือนก ารพูดภาษาอังกฤษ ที่ติดสำเนียงต่างประเทศอยู่ด้วย

เนื่องจากเบื้องหลังของข้าพเจ้าได้สืบทอดตามประเพณีที่เก่าแก่โบราณภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยดี เป็นการยากที่จะแก้ไขและให้ข้าพเจ้าทิ้งลักษณะเก่าๆ ไป เช่นเดียวกัน จะให้ละทิ้งหนทางแห่งการประชุมตามประเพณีนั้นก็ยากเหมือนกัน

สิทธชนที่อาวุโสเหล่านี้ที่นำเอาวิธีการตามประเพณีมาใช้ สุดท้ายสามารถร่วมประชุมหมู่กับผู้ได้รับบัพติศมาใหม่ ดังนั้นหนทางในการก่อตั้งการประชุมหมู่ ทางที่ดีก็คืออย่าได้ตามรากฐานของสิทธชนที่มีอยู่แต่เดิม แต่เราควรไปประกาศเพื่อได้ผู้แรกเชื่อก่อน เมื่อได้คนใหม่มาซัก 1 หรือ 2 คน จากนั้นเราก็ควรไปยังบ้านของเขา เมื่อการประชุมของบ้านนี้กลายเป็นการประชุมหมู่ เราก็สามารถเชิญสิทธชนที่มีอยู่เดิมมาร่วมด้วย เช่นนี้เราก็สามารถมีคนใหม่จำนวนหนึ่งที่ร่วมปะปนกับผู้ที่มีอยู่แต่เดิมประชุมอยู่ด้วยกัน

เราจำต้องให้คนใหม่รู้ว่า เราให้ความสนใจ การประชุมหมู่ มากกว่า การประชุมใหญ่ การประชุมหมู่ นั้นเป็น “เส้นโลหิต” หรือเป็น “ชีพจร” ของเรา ขณะเดียวกันเราต้องมี การสามัคคีธรรม อย่างเต็มที่กับ สิทธชนที่มีอยู่แต่เดิม

บางครั้งอาจอยู่ในบ้านของเราหรืออยู่ในบ้านของพวกเขาก็ได้ เราจำต้องบอกให้พวกเขาลืมทางเก่าในการประชุม แต่จำเป็นต้องเดินทางใหม่ ในการประชุมหมู่ ในช่วงแรก ๆ เราจะต้องอธิบายให้รู้ว่าอะไรคือทางใหม่ รวมทั้ง การประชุม นั้นควรจะ ประชุมอย่างไร?

เราควรอธิบายว่าพวกเรามาอยู่รวมกันไม่ใช้รูปแบบหรือ ระเบียบพิธีชนิดหนึ่ง แต่ว่าเป็น การอยู่ในวิญญาณที่ปลดปล่อย มีการสามัคคีธรรม การอธิษฐาน เอื้อเฟื้อต่อกัน และดูแลซึ่งกันและกัน


ถึงแม้ว่า การประชุมหมู่ ของเราในขณะนี้จะมีธาตุแท้ของสิ่งเก่าแก่อยู่ แต่ว่าเราก็ไม่ควรยุบเลิก การประชุมหมู่ เหล่านี้ เพราะการกระทำเช่นนี้จะมีผลเสียต่อผู้ที่อยู่ใน การประชุมหมู่ นั้น เรายังคงต้องรักษา การประชุมของเรา ในขณะนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีภาคปฏิบัติเป็นรูปธรรมของหมู่ย่อยในท่ามกลางทางใหม่ เวลาและกำลังของเราต้องรวบรวมอยู่ที่ การประชุมหมู่ที่ใหม่นั้น หากมี สิทธชน จำนวนหนึ่ง ฟื้นฟูการประชุมหมู่ แห่งทางใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนก็จะมีคนอีกจำนวนมากไปทำตามเช่นนี้เหมือนกัน เมื่อถึงตอนนั้น การประชุมในทางเก่า ก็จะสลายไปโดยอัตโนมัติ

เราไม่ควรพึ่ง คริสตจักร มาจัดเตรียมการประชุมหมู่ให้เรา หากเราคิดจะก่อตั้งครอบครัว เราก็ควรจะแต่งงานและมีลูก เราไม่ต้องการคอยให้พ่อแม่ของเราจัดเตรียมบ้านแทนเรา เพราะบ้านที่จัดเตรียมออกมานั้นไม่ใช่บ้านของเราที่แท้จริง เราต้องก่อกำเนิด การประชุมหมู่ ด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเราควรจะต้องฝึกหัดหนทางใหม่ใน การประชุมหมู่ ว่าจะประชุมอย่างไร?

เราจะรักษา การประชุมตามบ้าน ที่มี พี่น้อง 2-3 คนไว้นั้นยังไม่พอ การประชุม ที่ค่อนข้างเล็กนี้จะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกับ การประชุมหมู่ และไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน การประชุมของเรา ต้องมุ่งหน้าไปตามความต้องการของ คนใหม่ แต่ว่าในขณะที่เรามุ่งหน้าไปตามความต้องการของพวกเขานั้น เราก็ต้องพาเขาเข้าสู่ทางใหม่ หลังจากนั้นก็จะ มีการประชุมหมู่ ที่ถูกต้องเที่ยงตรงและถูกก่อตั้งขึ้นมาในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้น การประชุมหมู่ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และก่อรูปอยู่ในทางใหม่ที่ถูกต้องและอยู่ ฝ่ายวิญญาณนั้น จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้นาน

การดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้นขึ้นอยู่กับ การประชุมหมู่แบบนี้ เราจำต้องฝึกหัดหนทางที่ดีที่สุดในการประชุมหมู่ว่าจะทำการประชุมอย่างไร? และยังจำเป็นต้องเสียเวลามาเหนื่อยยากลำบากต่อสิ่งที่เราได้ฝึกหัดมานั้นอีกด้วย
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่ , 57-58
Time :10/3/2550 19:07:26
การประชุมในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า กับ การนมัสการในวันอาทิตย์ของศาสนาคริสต์นั้น ไม่เหมือนกัน แต่เราทั้งหลายยึดเอาความจริงที่ว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั้นเป็น วันหยุดที่ประเทศหลายประเทศถือกัน แต่ว่า “วันอาทิตย์” (Sunday) ไม่ควรเป็นศัพท์ที่คริสเตียน เอามาใช้เรียกในวันนี้

วันอาทิตย์ เป็นศัพท์ที่ใช้ใน การกราบไหว้รูปเคารพ ก็คือ การไหว้ดวงอาทิตย์ สำหรับเรานั้นพูดได้ว่าวันนี้คือ วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในวันนี้คือ วันที่เราทั้งหลายได้มีการประชุมกัน เราทั้งหลายอาจมี การประชุมอธิษฐาน ในวันอังคาร มีการประชุมกลางสัปดาห์ในวันพุธ นอกจากนี้เรายังมี การประชุมหมู่ ในการประชุม 4 ประเภทนี้เราควรถือ การประชุมหมู่เป็นการประชุมของเราเอง

จำนวนผู้คนที่ร่วมประชุมหมู่ควรจะต้องสูงกว่าจำนวนผู้คนที่ร่วม การประชุมอย่างอื่น การที่พี่น้องส่วนใหญ่ร่วมประชุมตอนเช้าในวันของ องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เพราะพวกเขาส่วนใหญ่มีเบื้องหลังที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม

ตามเบื้องหลังนี้ “วันอาทิตย์” คือเวลาที่คริสเตียนกราบไหว้พระเจ้า ถ้าพวกเขามาประชุมในเช้าวันอาทิตย์ก็ไม่นับว่าเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อ แต่การประชุมหมู่ควรมีถึงร้อยละแปดสิบใน ชีวิตคริสตจักรของเรา ในคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ถ้าหากจำนวน ผู้คนที่ร่วมประชุมในตอนเช้า แห่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั้นสูงกว่าจำนวน ผู้คนที่ประชุมหมู่ สิทธชนของคริสตจักรแห่งนั้นก็ยังคงเป็นอยู่ในศาสนา พวกเขายังอยู่ในหนทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

ในขณะที่ คริสตจักรท้องถิ่น แห่งหนึ่งมีจำนวนผู้คนที่ ประชุมหมู่ สูงกว่าจำนวน ผู้คนที่ประชุมในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า คริสตจักร นี้ก็ถือได้ว่าได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้อง คริสตจักร ท้องถิ่น จะอยู่ในหนทางที่ถูกต้องหรือไม่นั้น ในส่วนนี้คือขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มา ประชุมหมู่ กับจำนวนคนที่มาประชุมใน วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:16:47
เดือดพลุ่ง” และบ้าคลั่งในท่ามกลางการประชุมหมู่


สิทธชน “เดือดพลุ่ง” ในท่ามกลางการประชุมหมู่คือ การประชุมคริสตจักร ที่ถูกต้อง และเป็น การดำเนินชีวิตคริสตจักร ที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน การประชุมหมู่นั้นเป็นการประชุมที่เต็มไปด้วย การประชุมซึ่งกันและกัน ในท่ามกลาง การประชุม ลักษณะนี้ทุกคนล้วนพูดและทุกคนล้วนได้ “เดือดพลุ่ง” ทั้งสิ้น การประชุม ลักษณะนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรม การเคลื่อนไหว เป็นการยากที่จะ เชื่อ ว่าใน วันเพ็นเทคศเตนั้น


ผู้เชื่อใหม่ กี่พันคนที่ ชุมนุมกัน อยู่นั้นยังคงรักษา ระเบียบแบบใดแบบหนึ่ง รอให้พี่น้องชายคนหนึ่งคนใดคนหนึ่ง อธิษฐาน ให้ พี่น้องชาย อีกคน มานำเพลง และ พี่น้องชาย อีกคนที่ได้กำหนดไว้ อ่านพระคัมภีร์ เขาทั้งหลายอยู่ใน การประชุมหมู่ ของเขาเองแล้วก็ได้มี การร้องเพลง และ เป็นพยาน อย่าง “เดือดพลุ่ง”

หลายครั้ง หากไม่มีใครชี้นำสิทธชนให้เริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน หรือ ร้องบทเพลง ก็จะไม่มีใครสามารถทำได้

ไม่จำเป็นที่เราทั้งหลายต้องคอยให้ใครมาชี้แนะว่าควรจะทำอะไรในการประชุม เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต

เราทั้งหลาย ควรมาด้วยลักษณะที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงสรรเสิรญ แต่ว่าวันนี้ในท่ามกลางการประชุมหลายแห่ง หากไม่มีใครกล่าวว่า “ให้พวกเรามาอ่านพระคัมภีร์” ก็จะไม่มีใครเปิดพระคัมภีร์ การประชุมลักษณะนี้ก็ยังคงอยู่ในหนทางแห่งศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างยิ่ง หลายครั้งการอ่านพระคัมภีร์ของเราทั้งหลายในท่ามกลางการประชุมก็เป็นไปตามวิธีที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอน เพื่อจะให้มีความแตกต่างจากศาสนาก็เลยทำอะไรบางสิ่งให้พิเศษ เหล่านี้ล้วนอยู่ฝ่ายเนื้อหนังทั้งสิ้น แต่ว่าเราทั้งหลายไม่ต้องการให้เหมือนกันหมดทุกครั้งไป

หากเราทั้งหลายรู้สึกว่า ข้อพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งดีมาก ก็สามารถ อ่านออกมาอย่างมีชีวิต

หรือหากว่า ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ ได้เรียงอยู่ใน ข้อพระคัมภีร์ หลายข้อ เมื่อเราทั้งหลายพบข้อใดข้อหนึ่งเช่นเฮ็บราย 10:24-25 เราทั้งหลายสามารถพูดว่า “ฮาลีลูยา เฮ็บรายบทที่10 ข้อ 24-25” และได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งสองข้อออกมา หลังจากนั้นก็อ่านข้ออื่นในแห่งอื่น หรือในขณะที่เราทั้งหลายอ่านมาถึง “เป็นเหตุให้บังเกิดใจรักซึ่งกันและกันและกระทำดี” คำนี้ เราทั้งหลายสามารถกล่าวว่า “โอ ! บังเกิด! เราทั้งหลายต้องการบังเกิดใจรักซึ่งกันและกัน”


โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:22:35
วิธีการประชุมแบบเก่า แก่ของเราทั้งหลาย

จะพบเห็นได้ ในท่ามกลางการประชุมใหญ่ และ ในการประชุมหมู่ ในระยะอันใกล้มี การประชุมพิเศษ ครั้งหนึ่ง มีผู้มาร่วมประชุม 1,700 คน แต่ การประชุม ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งระเบียบที่ตายตัวแน่นอน เมื่อสิทธชนมาอยู่ร่วมกันไม่มีใคร ประกาศอ่านคำขวัญ อ่านพระคัมภีร์ หรือ ร้องเพลง

มีบางครั้งผู้ที่มาร่วมชุมนุมใน การประชุม เป็นผู้ที่สงบเงียบ การสงบเงียบ เช่นนี้ก็เหมือนกับ รูปเคารพ ที่เป็นใบ้ (1 โกรินโธ 12:2) มีคนอาจจะพูดว่า การร้อง “ฮาลีลูยา” ในท่ามกลางการประชุม นั้นไม่ใช่ การนมัสการพระเจ้า ที่ถูกต้อง

แต่ว่า พระเจ้า ยอมให้เราบ้าคลั่งในท่ามกลางการประชุมของเรา แต่ไม่ต้องการ การนมัสการ ที่ตกอยู่ในสภาพที่ตาย เสียงสรรเสริญ เสียงเพลง และ การพูดที่ “เดือดพล่าน” เช่นนี้นี่แหละคือ หนทางการประชุมของคริสเตียน เราทั้งหลายนำพา ผู้เชื่อใหม่มาร่วมประชุมลักษณะเช่นนี้ เขาทั้งหลายก็จะมีภาพ

การประชุมที่สงบเงียบ เ