Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่...เกี่ยวกับ การเลี้ยงดูบุตร ในพระคริสต์
(Reader : 3393)
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ เกี่ยวกับ การเลี้ยงดูบุตร ในพระคริสต์ เรามีการประชุม แสวงหา และ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ใน ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00น. ขอเชิญพี่น้องทั้งหลาย ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้ที่นี่
โดย / Posted by : ข่าวสารการเลี้ยงดูบุตร ในพระคริสต์Time : 30/4/2553 12:20:42
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่1
“ครอบครัว” เป็นหน่วยของการแจกจ่ายในแผนการบริหารของพระเจ้า, เป็นหน่วยของการดำเนินชีวิตคจ. ,เป็นหน่วยของพระคุณการช่วยให้รอด. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เสร็จแล้วจึงตรัสว่า “ดีนัก” หลังจากนั้นก็ตรัสต่อไปอีกว่า “มนุษย์ผู้นั้นจะอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ” ฉะนั้นความปรารถนาแห่งพระทัยของพระเจ้าคือ การได้มาซึ่งครอบครัวๆหนึ่ง.
คำว่า “หน่วย” มีหลายอย่างเช่น หน่วยของการศึกษา เช่น รร. มาหาวิทยาลัย หากวันนี้ส่งลูกไปเรียนยังรร.หนึ่ง แต่รร.นี้สอนไม่ดี แสดงว่ารร.นี้ไม่ได้ทำหน้าของการเป็นรร.อย่างเต็มที่และควรจะเป็น. เช่นกัน วันี้คค.เป็นหน่ยของการแจกจ่ายในแผนการบริหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำคือ แจกจ่าย ๆๆๆๆๆให้กับลูกของตน พ่อแม่บางคนคิดว่า การที่ไปประชุมทุกคน และพาลูกไปร่วมประชุมทุกครั้งก็เพียงพอกับการทที่จะทำให้ลูกได้รับความรอดและรักพระเจ้าแล้ว แต่พน.เปิดเผยกับเราว่า ไม่เพียงพอและเป็นทัศนคติที่ผิดด้วย เพราะสิ่งนี้ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ถึงลูกได้ นี่เป็นเรื่องของส่วนตัว ฉะนั้น พ่อแม่บางคนมีการประชุ มทุกการประชุม หล่อเลี้ยงพน.ทั้งหลายอย่างดี มีภาคปฏิบัติแห่งการเกิด เลี้ยง สอน สร้าง แต่ลืม ภรรยาและลูกของตนไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่า คค.ยังเป็นหน่วยของการดำเนินชีวิตคจ. ไม่ใช่แค่พาลูกของตนมาประชุมเท่านั้น แต่ในการดำเนินชีวิตที่บ้านนั้นสำคัญมาก อยู่ที่บ้านมีการแจกจ่ายพระคริสต์ให้ลูกของตนหรือไม่ มีการประกาศกิตติคุณให้ลูกของตนหรือไม่ มีการอธิษฐานกับเขาหรือไม่ การดำเนินชีวิตทุกอย่างตอนอยู่ที่บ้านนั้นสำคัญมาก เพราะลูกๆกำลังมองดูอยู่ การดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องแบ่งแยกบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ลูกๆมองดูเราอยู่ตลอดเวลา. มีพน.คนหนึ่งแบ่งปันว่า คุณพ่อของเขาเป้นผู้ปกครองในคจ.แห่งหนึ่ง เท่าที่เขาจำความได้ พ่อของเขาเป็นคนที่ดุ และ ตอนที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยพูด ไม่เคยอธิษฐานด้วย ไม่เคยพูดพระคำให้ลูกฟังเลย แต่ปรนนิบัติพน.ทั้งหลายอย่างดี เขาจึงรู้สึกว่าเขาจะปฏิบัติต่อลูกของเขาเช่นนี้ แต่เขาจะอธิษฐานกับลูกก่อนนอน เล่าเรื่องและแบ่งปันสิ่งที่เขารับสุขให้ลูกฟังเสมอ
สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่พน.แบ่งปันคือ เราทุกคนต้องมีการอธิษฐานเผื่อลูกของเรา ปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนกิตติคุณคนหนึ่ง ควรอธิษฐานเผื่อเสมอ ควบคู่ไปกับการแบ่งปัน การสอนพระคำพระเจ้า
นอกจากนี้พน.ยังบอกว่า การที่เราประกาศกิตติคุณให้เด็กอายุ2ขวบกับคนอายุ20ปี ใครที่ประกาศง่ายกว่า คำตอบคือเด็ก เพราะเด็กนั้นยังบริสุทธิ์ และมีวิญญาณที่กระจ่างแจ้ง เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ไม่เสแสร้งเหมือนผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่คค.ต้องทำเพื่อให้เป็นหน่วยที่ได้ทำตามหน้าที่ของคค.คือ การแจกจ่าย , การอธิษฐานเผื่อ เพือ่นำลูกๆและสมาชิกในคค.ให้เข้าสู่พระคุณการช่วยให้รอดทั้งคค...นาวา
โดย / Posted by :ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่
Time :30/4/2553 12:22:38
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่2

เริ่มแรกพน.หลิว ได้แบ่งปันว่า ไม่ว่าพ่อแม่จะเหนื่อยหรือยุ่งเพียงใด ต้องเห็นว่าการนำเวลาออกมาสัก10นาทีเพื่อเล่าเรื่องในพระคัมภีร์และอธิษฐานกับเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกๆวัน และยังต้องมีเวลาคุยกันระหว่างพ่อและแม่ ถึงสภาพการณ์ของลูกของตน และอธิษฐานเผื่อลูกๆของตนทุกวัน. นอกจากนี้ ตอนที่พูดกับลูกๆ อย่าคิดว่าเขาเป็นเด็ก และ เราเป็นผู้ใหญ่ แต่เราต้องทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำ เราต้องฝึกฝนในสิ่งที่เราอยากให้เขาฝึกฝน เช่น ตอนอธิษฐานกับเขา เราต้องใช้วิญญาณในการอธิษฐานกับเขา หากเราใช้วิญญาณ เขาก็จะใช้วิญญาณกลับมาอย่างอัตโนมัติ ไม่เกี่ยวกับว่าในการอธิษฐานแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลามากหรือน้อย แต่ที่สำคัญคือ ใช้วิญญาณ. และตอนที่เล่าเรื่องให้เขาฟัง อย่าเอาแต่เล่าๆๆ แต่ให้ถามเขาบ้าง สิ่งนี้จะทำให้เขาคิดและมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อสิ่งนั้นมากขึ้น

ส่วนข่าวสารในครั้งนี้ ได้พูดถึง ครอบครัว (คค.) เป็นหน่วยของการปรนนิบัติพระเจ้า ซึ่งหัวหน้าคค.นั้นสำคัญมาก ต้องเป็นผู้ที่ประกาศว่า "คค.ของข้าพเจ้าจะต้องเชื่อ และปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จะไม่มีใครที่ไม่ได้เชื่อในคค.ของข้าพเจ้า" นี่ควรเป็นใจปรารถนาของคนที่เป็นหัวหน้าคค. เพราถ้าเราไปพิจารณาดูในพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นหัวหน้าคค.ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการนำทั้งคค.ของตนเองมามอบถวายแด่พระเจ้า นำพาทุกคนในคค.มาปรนนิบัติพระเจ้า.

หัวหน้าคค.ต้องสามารถทำการตัดสินใจแทนทั้งคค.ได้ แม้ว่าลูกๆของท่านจะไม่เชื่อ แต่ท่านก็ยังต้องพูดได้ว่าคค.ของข้าพเจ้าเป็นคค.ที่เชื่อพระเจ้า เพราะนี่เป็นคค.ของท่าน เป็นความรับผิดชอบของท่าน หัวหน้าคค.ต้องยืนอยู่บนฐานะของข้อพระคัมภีร์ข้อนี้คือ ยะโฮซูอะ24ข้อ15 โดยพูดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้คนทั้งคค.ว่า “แต่ฝ่ายเราทังคค.จะปรนนิบัติพระยะโฮวานับจากบัดนี้ไป” หัวหน้าคค.ต้องเชื่อและยืนอยู่บนการตัดสินใจนี้ และยังต้องให้ภรรยาและบุตรของท่านยืนอยู่บนฐานะเดียวกันนี้ด้วย และยึดคำพูดนี้ไว้ให้มั่น คค.ของข้าพเจ้าจะต้องเชื่อพระเจ้า จะเชื่อผีมารไม่ได้

ท่านต้องประกาศอย่างมีความเชื่อ และใช้สิทธิอำนาจของหัวหน้าคค.ในการนำพาบุตรของท่าน เช่นนี้ทุกคนจะถูกนำเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติ.

พน.หลิวจึงได้แบ่งปันว่า เมื่อก่อนตอนจีนสู้กับญี่ปุ่น จีนพ่ายแพ้อย่างยับเยิน เพราะว่าจีนไม่ค่อยมีอาวุธที่ทันสมัยหากเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น แต่วันหนึ่ง เจียงไคเช็ก ก็ประกาศว่า “ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง แก่หรือไม่แก่ ทุกคนล้วนไม่ต่างกัน ขอเพียงแค่ลุกขึ้นสู้รบกับญี่ปุ่น” เพียงเท่านี้คนจีนทั้งประเทศก็ลุกขึ้นสู้เป็นเวลาถึง8ปี สุดท้ายจีนก็ชนะ นี่ก็คืออำนาจในคค. หรือ ในระดับประเทศ ล้วนอยู่ในมือของผู้นำ วันนี้พระเจ้าได้ประทานอำนาจนี้ให้กับผู้นำคค. จงใช้อำนาจนี้

นอกจากนี้ในการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เปิดบ้านออก เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูผู้คน โดยเริ่มจากคนในคค.ก่อน ถ้ารู้สึกว่าคนน้อยเกินไปก็ให้เชิญคนอื่นมาก ครั้งนึงไม่ต้องมาก แล้วให้ลูกๆมานั่งประชุม ร้องเพลง อธิษฐานด้วย เพราะหากเชิญคนมามากเกินไป เด็กๆก็จะไปเล่นของเขา ผู้ใหญ่ก็ประชุมของผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี แต่ให้เน้นบ้าน คนไม่เยอะ แล้วให้เขามีส่วนร่วม

การเลี้ยงดูคนที่บ้านของเรานั้น ดีกว่าการเชิญคนไปทานข้าวที่ร้านอาหาร หรือ ที่ห้องประชุม เพราะที่บ้านคนจะไม่รู้สึกกดดัน แต่สะดวกและอิสระ มีเวลาก็กินข้าว ไม่มีเวลาก็กินผลไม้ เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่น นอกจากนี้เวลาที่มีวิสุทธิชนมาเยี่ยมทีบ้านของเรา พวกเขาก็มักจะกล่าวคำอวยพร และอธิษฐานเผื่อบ้านของเราด้วย และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงสดับฟังการอธิษฐานแบบนี้ พวกท่านก็จะได้รับการอวยพระพรอย่างมากมาย.


โดย / Posted by :ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่2
Time :30/4/2553 12:23:07
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่3

พี่น้องเอสเตอร์กำชับว่าทางที่ดีที่สุดควรมาเข้าร่วมประชุมทั้งพ่อและแม่ จากข่าวสารสองข้อแรกจะเห็นว่าครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเด็นแรกเราได้รับความเชื่อมาจากพ่อแม่และควรจะให้ความเชื่อนี้สืบทอดไปยังลูกหลานของเราด้วย ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการอธิษฐานสู้รบในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเด็นนี้ต้องนำไปฝึกปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในอาทิตย์หน้านี้ โดยการอธิษฐานเผื่อภาระของคริสตจักรในปัจจุบัน หรือความต้องการที่เร่งด่วนของครอบครัวก็ได้. สองหัวข้อหลังเป็นเรื่องของพี่น้องหญิงเป็นสำคัญ คือเกี่ยวกับการดูแลจัดการเรื่องราวในบ้าน และการเปิดบ้านออกเพื่อการประชุมต่างๆ. เพราะการเปิดบ้านออก ลำพังพี่น้องชายเพียงคนเดียวถึงแม้จะอยากเปิดบ้าน แต่ถ้าพี่น้องหญิงไม่ตกลงก็ไม่แน่ว่าจะเปิดบ้านออกได้ เพราะพี่น้องหญิงต้องรับผิดชอบตระเตรียมจัดการหลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าพี่น้องหญิงยินยอม บ้านนั้นก็สามารถถูกเปิดออกได้ง่ายกว่า.

พี่น้องเซี้ยง ประทับใจการอธิษฐานร่วมกันกับสามีภรรยาจะทำให้เราสามารถมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเลี้ยงดูลูก และนำพาลูกๆ มาสู่เบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้

พี่น้องธำรงค์พูดต่อว่าจุดเริ่มต้นของคริสตจักรกลับเริ่มต้นที่บ้าน มิใช่เริ่มต้นหลังจากที่มีเงินทุนมาก่อสร้างคริสตจักร คริสตจักรในโกโลซายก็เริ่มต้นที่บ้านของพี่น้อง ครอบครัวของปริศกีลาและอะกูลาไม่ว่าไปที่ไหนก็ก่อกำเนิดคริสตจักรที่นั่น แม่มีความสำคัญมากเพราะใกล้ชิดกับลูกมากกว่า พ่อทำงานนอกบ้าน. ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อ ฝ่ายแม่มักจะมีบทบาทในการเลี้ยงดูและใกล้ชิดกับลูกมากกว่าฝ่ายพ่ออยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยที่บทความจะเห็นว่าพี่น้องหญิงสำคัญมาก เพราะผู้ดูแลจะสามารถครองเรือนได้ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีวิธีการอะไรดีดี แต่ขึ้นอยู่กับว่ามีภรรยาที่ดีหรือไม่ การที่ภรรยาสามารถดูแลเรื่องราวในบ้านได้ดีก็ทำให้ผู้ดูแลคริสตจักรนั้นสามารถปรนนิบัติคริสตจักรได้ดีด้วยโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง.

พี่น้องเอสเตอร์ เสริมว่าการสามัคคีธรรมของเราจะให้ดีก็ต้องย้ายไปที่บ้านของพี่น้องด้วย เช่นบ้านของพี่น้องธำรงค์ พี่น้องเซี้ยง ตอนนี้เนื่องจากการที่นี่มีการประชุมยุวชนวันเสาร์ คนเป็นพ่อแม่จึงสะดวกที่นี่ที่สุด แต่ก็ขอให้นี่กลายเป็นเป้าหมายของเรา เพราะความรู้สึกจะต่างกัน รู้สึกอบอุ่นกว่า และนำเอาพระพรไปสู่ที่บ้านด้วย เรายิ่งเปิดบ้านออกลูกๆ ของเราจะได้รับพระพรมากที่สุด ตอนนั้นที่ไต้หวันมีประชุมพิเศษข้าพเจ้าได้ต้อนรับพี่น้องสามสี่คนมาพักที่บ้าน มีการอ่านพระคำ ฟื้นฟูยามเช้า ทานข้าวด้วยกัน จนถึงเดี๋ยวนี้ลูกสาวข้าพเจ้าก็ยังมีการติดต่อคุยกับอนุชนเหล่านี้อยู่ทางอินเตอร์เนต เป็นการทำให้เขาเข้าสู่การดำเนินชีวิตในพระกายอย่างเป็นรูปธรรม. มีพยานอีกเรื่องหนึ่ง ก่อนนี้ครอบครัวข้าพเจ้าปรนนิบัติเด็กอนุชน ลูกสาวข้าพเจ้ายังเป็นยุวชนอยู่ แต่การที่เขาอยู่กับเด็กอนุชนตลอดก็ช่วยให้เขาได้เห็นแบบอย่าง สามารถเข้าใจรูปแบบและมีการดำเนินชีวิตในพระกายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการเปิดบ้านของเราไม่เพียงแต่เปิดออกต้อนรับยุวชน ยังสามารถเปิดต้อนรับอนุชนมากขึ้น ไม่เพียงแต่เปิดประชุมหมู่เท่านั้น แต่สามารถเปิดออกให้พี่น้องมาผสมผสานร่วมกันดำเนินชีวิตให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่ความเที่ยงแท้ในการดำเนินชีวิตแห่งพระกายยิ่งขึ้น

พี่น้องฉางจิงเป็นพยานว่าบ้านของพี่น้องศรินทิพย์ต้อนรับคนมาที่บ้านบ่อยๆ ทำให้ได้รับพระพร วันนี้สามารถปรนนิบัติต้อนรับพี่น้อง ดูแลพี่น้องได้.

พี่น้องศรินทิพย์เป็นพยานว่าพ่อแม่พี่น้องมีความเกี่ยวข้องที่สำคัญต่อความเชื่อในรุ่นถัดไปจริงๆ การที่คุณย่าและคุณแม่มีความมั่นคงต่อเนื่องและเด็ดขาดในการติดตามพระเจ้า ทำให้เรามีความเชื่อและมีความมั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน. การที่เปิดบ้านออกและต้อนรับพี่น้องเป็นประจำยังเป็นการฝึกฝนเราให้มีใจต้อนรับและปรนนิบัติพี่น้องอีกด้วย. ตอนนั้นยังเล็กอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจ รู้สึกว่าการที่พี่น้องมาที่บ้านบ่อยๆ เป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ว่าความมั่นคงของคุณแม่และคุณย่าที่เปิดบ้านออกและดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่และด้วยความชื่นชมยินดีตั้งแต่ข้าพเจ้าประมาณสิบกว่าขวบจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเรา. ตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจและยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ แต่เมื่อวันนี้เริ่มมีใจหันสู่พระเจ้ามาปรนนิบัติพระองค์ รูปภาพที่ถูกถ่ายทอดมาโดยไม่รู้ตัวเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นแบบอย่างไปโดยอัตโนมัติ และได้รักษาพวกเราไว้ให้อยู่ในหนทางเดียวกัน ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าได้รักษาเราไว้ด้วยวิธีเช่นนี้ ทำให้พวกเราไม่เตร็ดเตร่อยู่นอกบ้าน.

พี่น้องธำรงค์เสริมว่าถ้าพ่อแม่นำพาลูกไปหาฝ่ายโลก หนทางของลูกที่จะติดตามพระเจ้าก็ยาก เขาจะตามเพื่อนมากกว่า ถ้าตอนหลังจะไปดึงเขามาหาพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว มาเสียใจตอนเขาโตก็สายไปเสียแล้ว ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เด็กจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ แต่อยู่ที่ตอนเด็กเราไม่ได้เป็นแบบอย่างให้แก่เขา

ภาคปฏิบัติในสัปดาห์หน้า
เราต้องมีการฝึกฝนสองอย่าง
1. ฝึกฝนการอธิษฐานแห่งการสู้รบในครอบครัวระหว่างสามีและภรรยา
2. ฝึกฝนอธิษฐานเผื่อการเปิดบ้านกับลูกว่าจะเชิญใครดี, ผู้ที่ปรนนิบัติเขา หรือว่าเพื่อนๆของเขาดีเพื่อจะมาใช้ชีวิตผสมผสานอยู่ด้วยกันที่บ้าน และยังสามารถอธิษฐานกับลูกๆ เผื่อภาระของคริสตจักรได้อีกด้วย เราต้องเริ่มฝึกฝนจากสิ่งนี้ก่อน เราสามารถถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกได้ในทุกเวลาและในทุกเรื่องๆ ตอนแรกลูกๆอาจจะไม่เคยชิน แต่ว่าเมื่อผ่านไปไม่นานลูกกลับจะมาถามเราเองว่าคริสตจักรตอนนี้มีภาระอะไรให้อธิษฐานเผื่อ
3. นอกจากนี้ ทุกครั้งก่อนการสามัคคีธรรมอยากให้มีการอธิษฐานเผื่อแต่ละบ้านสิบห้านาที เพื่อจะสามารถเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในแต่ละบ้าน

โดย / Posted by :ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่3
Time :30/4/2553 12:25:15
ครั้งที่4 นิมิตและการฝึกฝนในการเลี้ยงดูบุตร
ข่าวสาร: พูดถึงการอบรมสั่งสอนบุตร ว่าควรอบรมสั่งสอนอย่างไร ซึ่งก็คือ ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยพระคำของพระเจ้าก่อนการอบรมสั่งสอนทุกครั้ง แต่มิได้หมายความว่า ถ้าลูกไม่ได้ทำผิดอะไร ก็ไม่เลี้ยงดูเขาโดยการหล่อเลี้ยงและเปิดเผยพระคำพระเจ้าให้กับเขาเลย. ถ้าพูดตามประสบการณ์ของดาวิด สามารถสรุปได้ในบพส.23 ที่ว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนอย่างแน่นอน” ผู้เลี้ยงผู้นี้ได้ให้ข้าพเจ้านอนลงในที่มีหญ้าเขียวสด และทรงนำข้าพเจ้าไปริมฝั่งแม่น้ำที่สงบเงียบ พระองค์มักทำให้จิตของข้าพเจ้าตื่นขึ้น พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์.” จะเห็นว่า ประสบการณ์ทั้งชีวิตของดาวิด มิได้พูดถึงการสั่งสอนสักเท่าใด แต่สิ่งเดียวที่เขาคิด ก็คือการเลี้ยงดู, หล่อเลี้ยง ให้กำลังใจ ปลอบประโลม.

พน.หลิว: ในการเลี้ยงดูบุตร มีเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ และ ภาคปฏิบัติ 5 ประการ
1. เงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ คือ เป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ และ การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์
อันดับแรกพ่อแม่ต้องถามตนเองก่อนว่า ตนวางเป้าหมายอะไรบนตัวของบุตร ถ้าเป้าหมายคือให้บุตรของตนเป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย มีชื่อเสียงใหญ่โต มีการศึกษาที่ดี มีการงานที่ดี ภรรยาสวยๆ สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงการอบรมสั่งสอนบุตร เพราะทุกวันก็จะสอนเขาถึงสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าหากว่าเราวางแผนเพื่ออนาคตฝ่ายวิญญาณของเขา เราก็จะมีการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขาทุกวัน ตามอายุและโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งในแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก แต่ต้องเปิดใจเขาก่อน ด้วยภาคปฏิบัติ5ประการ ซึ่งจะกล่าวต่อไป. ถ้าวันนี้เราแค่อยากให้เขาเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ แค่เชื่อฟังก็พอ เราก็ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูเขาด้วยพระคำของพระเจ้า ฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตนเองว่าเราวางเป้าหมายอะไรบนตัวของเขา และไปให้ถึงจุดหมายนั้น. ตอนที่เราบอกเขาว่าพระเยซูทรงน่ารัก เรายังต้องบอกเขาด้วยว่าทำไมถึงน่ารัก น่ารักอย่างไร
2. ภาคปฏิบัติ 5 ประการ
วันนี้เราอาจจะพูดพระคำให้เขาฟังทุกวัน และ คำเหล่านั้นอาจมิได้เข้าสู่ภายในเขาเลยก็ได้ หรือ พอเขาอยู่ต่อหน้าเราก็ทำตามที่เราต้องการ แต่พอเขาเข้ามหาวิทยาลัย เขาก็ไม่ฟังเราแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำให้เขาเปิดใจกับเราก่อน แล้ว