Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ความสำคัญของครอบครัว
(Reader : 6442)
“ ครอบครัว” เป็นชีพจรของหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนด

1. ครอบครัว - เป็นสื่อกลางของการแจกจ่ายพระเจ้าในแผนการบริหารของพระเจ้า (ยนซ. 2:18-24)
2. ครอบครัว - เป็นหน่วยของการช่วยไถ่ของพระเจ้า, พระคุณการช่วยให้รอด, การชำระของพระโลหิด, และการกินแกะ และยังเป็นหน่วยของการเชื่อและได้รับความรอดของพระเจ้าด้วย (อซด.12:3,7 , กจ.16:31, 10:2)
3. ครอบครัว - เป็นหน่วยของการช่วยให้รอดด้วยน้ำโดยการเข้าสู่นาวา (ยนซ7:1, ฮร.1:1-7)
4. ครอบครัว - เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สามารถถ่ายทอดความเชื่อ (2ตธ.1:3-5)
5. ครอบครัว - เป็นขอบเขตของการดำเนินชีวิตที่อบรมสั่งสอนด้วยพระคำของพระเจ้า (ผปก.6:4-9) และเป็นเพื่อนร่วมประสานฝ่ายวิญญาณในการ อธิษฐาน, ค้น, ท่อง, พูด.
6. ครอบครัว - เป็นสถานที่ที่ดีเลิศที่สุดในการประกาศกิตติคุณ (กจ.10:24, ลก.5:7)
7. ครอบครัว - เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงดูสั่งสอน (กจ.5:42)
8. ครอบครัว - เป็นฐานที่มั่นสำหรับการดำเนินชีวิตแห่งพระกาย (กจ.2:46-47, 5:42, 20:20)
9. ครอบครัว - เป็นหน่วยของความรักในการฉลองเทศกาลอย่างมีความสุข (ผปก.16:11,14)
10. ครอบครัว - เป็นหน่วยของการปรนนิบัติพระเจ้า (พบญ.4:15, ยซอ.24:15, อฤธ.18:11)
11. ครอบครัว - เป็นเพื่อนพลังชีวิตในการอธิษฐานสู้รบ (1ปต. 3:7)
12. ครอบครัว - เป็นภาพจำลองของคริสตจักร, เป็นเงื่อนไขและพื้นฐานของการปรนนิบัติคริสตจักร (1ตธ.3:4,5)
13. ครอบครัว - คือฐานที่มั่นในการชุมนุมกันด้วยความปิติยินดีของคริสตจักรและก่อกำเนิดพยาน. (รม. 16:5, กธ.16:19, กซ.15, ฟม.2)
โดย / Posted by : ครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรTime : 16/8/2552 21:48:42
พระคำแห่งสติปัญญาสำหรับสามีและภรรยา … ในความเป็นหนึ่งของสามีและภรรยานั้น มีพระคริสต์และคริสตจักรเป็นแบบเล็ง สง่าราศีของคู่สามีภรรยาคือการให้พระคริสต์เป็นเอกในทุกสิ่ง.

สิ่งที่จำเป็นในแต่ละวันคือ การอธิษฐานและเรียนรู้ในความเป็นหนึ่ง. ภรรยานอบน้อมต่อสามี และสามีรักภรรยาเป็นกฎพื้นฐานในการดำเนินชีวิตทุกวัน การให้เกียรติ์ และการดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นการสำแดงออกซึ่งความรัก. การเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งพระพร. “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” เป็นคำที่ควรจะออกจากปากของเราอยู่เสมอ..

ความคุ้นเคยเป็นสาเหตุให้ไร้มารยาทต่อกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความบาดหมาง. การบาดหมางครั้งแรกเป็นการเปิดโอกาสให้ซาตานรุกล้ำเข้ามา. การพูดถึงปมด้อย จุดอ่อน ข้อบกพร่องของคู่สมรส และพูดถึงคุณงามความดี ความน่าชื่นชมของตนเองเป็นการตอบรับการเชิญของซาตาน. อย่าให้ตัวของท่านเป็นกางเขนของอีกฝ่าย แต่ให้จำไว้ว่าการที่ผู้อื่นมักจะเป็นกางเขนของท่านนั้น คือเคล็ดลับแห่งชัยชนะ.

วิทเนส ลี
โดย / Posted by :พระคำแห่งสติปัญญาสำหรับสามีและภรรยา … ในความเป็นหนึ่งของสามี
Time :16/8/2552 21:50:10
พะหก
โดย / Posted by :หกดเ
Time :4/7/2554 19:05:03
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com