Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันประสบการณ์พระคริสต์ / Experiences in Life
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
อะไรคือ ความหมายของการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
(Reader : 3948)
ความหมายของการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อพิจารณาตามพระคัมภีร์ คริสเตียนไม่ควรยึดอาชีพเป็นนักเทศน์โดยเฉพาะ แต่ควร ยึดการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอาชีพหลัก. อาชีพและหน้าที่การงานที่คริสเตียนมีอยู่นั้นล้วนเป็นอาชีพรองทั้งสิ้น.

มีเพียงการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นอาชีพหลักของเรา. สำหรับเราแล้ว บรรดาอาชีพและหน้าที่การงานทั้งหลายล้วนเป็นอันดับสองทั้งสิ้น มีเพียงการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นอันดับแรก.

จุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก นี้ของเรา ก็คือการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า. เราควรยึดการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น ศูนย์กลาง และ จุดมุ่งหมาย ในการดำเนินชีวิตของเรา. สิ่งที่เรายึดเป็นอาชีพหรือหน้าที่การงานนั้นล้วนเป็นเพียงงานอดิเรกที่ทำเพื่อให้เราดำรงชีพอยู่ได้และเพื่อจุนเจือความต้องการในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น. ในขณะเดียวกันก็อาศัยอาชีพการงานของเราเป็นช่องทางในการติดต่อผู้คน เพื่อจะประกาศกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขา. ดังนั้นเราจึงไม่ควรยึดอาชีพการงานใดๆ ของเราเป็นอาชีพหลัก หรือมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วเห็นว่าการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าและการประกาศกิตติคุณนั้นเป็นเรื่องรองลงมา.

ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไร ก็ควรเห็นว่าเป็นงานอดิเรกเท่านั้น. จุดมุ่งหมายของเราควรเป็นการประกาศกิตติคุณเพื่อปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น. ไม่ว่าเราจะเป็นแพทย์หรืออาจารย์ ไม่ว่าจะทำการค้าหรือทำงาน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไร ล้วนควรที่จะมีเพื่อประกาศกิตติคุณเพื่อปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น.

คนที่เป็นแพทย์ก็ควร ประกาศกิตติคุณ เพื่อ ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการปฏิบัติหน้าที่แพทย์. คนที่เป็นอาจารย์ก็ควรที่จะ ประกาศกิตติคุณ เพื่อปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการสอนหนังสือ. ไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใด เราก็ควรอาศัยสิ่งที่เราทำมาประกาศกิตติคุณเพื่อปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า. เราทุกคนควรยึดการประกาศกิตติคุณเพื่อปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอาชีพหลัก และเห็นว่าอาชีพการงานของเรานั้นเป็นอาชีพรอง. หากเราต้องการเป็นคริสเตียนที่ปกติ เราต้องเป็นเช่นนี้. มีเพียงการดำเนินชีวิตเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้จึงจะเป็นการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า.
โดย / Posted by : ความหมายของการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าTime : 21/7/2552 16:50:17
ทำไมเราถึงต้องปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
โดย / Posted by :ทำไมเราถึงต้องปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
Time :21/7/2552 16:51:34
จุดมุ่งหมายในการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า คือ ก่อสร้างพระกายของพระคริสต์

ไม่ยึดการงานเป็นสำคัญ แต่ยึดการนำพระคริสต์, ชีวิต, และพระวิญญาณไปหล่อเลี้ยงผู้คนเป็นส่วนสำคัญ.

ตัวอย่างเช่น
มีพี่น้องคนหนึ่งมาสามัคคีธรรมกับท่าน แล้วบอกให้ท่านทราบถึงปัญหาในครอบครัวของเขา คือภรรยาของเขาได้ทำให้เขาลำบากใจ. ท่านอย่าได้กำชับให้เขาอดทน, ยอมอภัย, หรือแบกรับไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ได้นำพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงทั้งสิ้น. ท่านอาจเป็นพยานต่อเขา หรือนำเขาอ่านอธิษฐานพระคัมภีร์บางข้อ แล้วค่อยพูดกับเขาอีกสักหน่อยว่า “พี่น้อง วันนี้องค์พระเยซูคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในท่านนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีชีวิต และสถิตอยู่กับท่านตลอดเวลา. ถ้าท่านได้ติดต่อกับพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อภรรยาท่านโกรธใส่ ท่านก็สามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายใน ต้อนรับการหล่อเลี้ยงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากภายใน. เราทุกคนล้วนต้องเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ เพราะเราย่อมไม่อาจชนะปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง. แต่เมื่อพระวิญญาณได้เติมเต็มเราแล้ว สิ่งเหล่