Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

    สัปดาห์ที่ 12                      

CRYSTALLIZATION-STUDY OF EXODUS VOLUME TWO

สรุปรวบยอดหนังสือเอ็กโซโด เล่ม 2

ดูจาก youtube คลิกด้านล่างนี้ :

 http://youtu.be/3CEASKmLBxU

  

  

ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์

http://www.youtube.com/watch?v=G-U_aVJHDh8

 

 

Life Study Messages for download

  "We Were Wrong." รายการวิทยุของ Hank Hanegraaff หรือที่รู้จักกันในนาม Bible Answer Man ผู้โจมตีว่า วอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี เป็นพวกมิจฉาลัทธิมาโดยตลอด แต่นี่เป็นตอนที่เขายอมรับว่าตัวเขาเองผิดไปแล้ว และช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพวกเราซึ่งอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่น  EN  TH

 
 

 ซีดีเพลงเด็ก1           ซีดีเพลงสรรเสริญ 1 เพลงสรรเสริญพระบิดา

ซีดีเพลงเด็ก2          ซีดีเพลงสรรเสริญ เพลงสรรเสริญพระบิดา

一般財団法人バイブルフォージャパンは無料で新約聖書(日本語訳・分冊)を進呈しております。 CONFERENCE AUDIO FILES


แนะนำหนังสือ / Let the word of Christ dwell in you..
พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง / หนังสือคริสเตียน/ วอท์ชแมน นี / วิท เนส ลี [ 20/8/2549 ]

 

spiritual book / หนังสือคริสเตียน

 พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู  บทเพลง  หนังสือคริสเตียน   รายชื่อหนังสือทั้งหมด + คำชี้แจง

 

  Post The New Topic  ตั้งคำถามใหม่ในเวปบอร์ด click 

 
@TittleFromTimeNo. of Reader
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันเสาร์ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย20/11/3103 8:48:331/405
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันศุกร์ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย20/11/3103 8:47:470/366
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันพฤหัสบดีห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย20/11/3103 8:47:041/400
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันพุธ